Giải bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ sgk Toán 7 tập 1 trang 4 8

  • 1 Đánh giá

Đây là kiến thức mới trong chương trình lớp 7 với việc làm quen với một tập số Q-số hữu tỉ.Và để giúp các bạn làm quen cũng như nắm chắc nội dung bài học , KhoaHoc xin giới thiệu những bài học bổ ích nhất theo chương trình cơ bản .Hi vọng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích !

A. Tổng hợp kiến thức

I. Định nghĩa

  • Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số với $a,b\in Z,b\neq 0$ .
  • Ký hiệu : Q

Ví dụ:

II. So sánh hai số hữu tỉ

  • Với hai số hữu tỉ bất kì x, y ta luôn có : hoặc x = y hặc x < y hoặc x > y .Ta có thể so sánh hai số hữu tỉ bằng cách viết chúng dưới dạng phân số rồi so sánh hai phân số đó.

Ví dụ: So sánh hai số hữu tỉ -1,2 và

Hướng dẫn giải:

Ta có :

So sánh: và $\frac{-1}{6}$

=>

Vậy > $\frac{-6}{5}$ hay > -1,2 .

Lưu ý :

  • Số hữu tỉ lớn hơn 0 là số hữu tỉ dương.
  • Số hữu tỉ nhỏ hơn 0 là số hữu tỉ âm.
  • Số hữu tỉ 0 không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 7 - sgk toán 7 tập 1

Điền kí hiệu () thích hợp vào ô vuông.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 7 - sgk toán 7 tập 1

Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn số hữu tỉ :

; $\frac{-15}{20}$ ; $\frac{24}{-32}$ ; $\frac{-20}{28}$ ; $\frac{-27}{36}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 8 - sgk toán 7 tập 1

So sánh các số hữu tỉ :

a. và $y=\frac{-3}{11}$

b. và $y=\frac{18}{-25}$

c. và $y=\frac{-3}{4}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 8 - sgk toán 7 tập 1

So sánh số hữu tỉ ( a,b ∈ Z, b # 0) với số 0 khi a, b cùng dấu và khi a, b khác dấu.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 8 - sgk toán 7 tập 1

Giả sử ( $a,b,m\in Z;m>0$ ) và x < y. Hãy chứng tỏ rằng nếu chọn $z=\frac{a+b}{2m}$ thì ta có x < z < y.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Đại số 7 bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021