Giải TBĐ địa 8 bài 43: Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 8, giải chi tiết và cụ thể bài 43: Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ sách tập bản đồ địa lí lớp 8 trang 49. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 8.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài tập 1: Trang 49 - sách TBĐ địa lí 8

Dựa vào lược đồ “Địa hình và khoáng sản miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ” và nội dung SGK, em hãy điềm tiếp vào chỗ chấm (…) ở bảng dưới đây nội dung phù hợp?

Khu vựcĐặc điểm địa hình
Tây Nguyên
Duyên hải Nam Trung Bộ
Đồng bằng Nam Bộ

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 2: Trang 50 - sách TBĐ địa lí 8

Em hãy cho biết đặc điểm của chế độ nhiệt và chế độ mưa của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 3: Trang 50 - sách TBĐ địa lí 8

Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, hãy cho biết sự giống nhau và khác nhau giữa hai đồng bằng lớn ở nước ta?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 4: Trang 50 - sách TBĐ địa lí 8

Dựa vào lược đồ trang 49, em hãy cho biết miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có những loại khoáng sản chính nào. Phân bố ở đâu?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 47 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021