Giải bài tập 2 trang 39 sách TBĐ địa lí 8

  • 1 Đánh giá

Bài tập 2: Trang 39 - sách TBĐ địa lí 8

Em hãy nêu rõ vai trò và giá trị của sông ngòi đối lớn đời sống và sản xuất ở nước ta?

Bài làm:

Vai trò và giá trị của sông ngòi đối với đời sống và sản xuất ở nước ta:

  • Cung cấp nước sinh hoạt, tưới tiêu cho hoa màu, giúp hoa màu phát triển
  • Hằng năm bồi đắp phù sa cho các đồng bằng, giúp đất đai thêm màu mỡ, tăng năng suất cây trồng
  • Xây dựng các nhà máy thủy điện để cung cấp điện sinh hoạt
  • Nuôi trồng, đánh bắt thủy sản
  • Làm nơi đi lại, neo đậu của tàu thuyền
  • Phát triển các loại du lịch sinh thái, du lịch sông nước...
  • Khai thác vật liệu xây dựng như cát, đá sỏi từ đáy sông
  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021