Giải thích vì sao số lượng thú ngày càng bị suy giảm? Điều này gây nên hậu quả gì?

  • 1 Đánh giá

Giải thích vì sao số lượng thú ngày càng bị suy giảm? Điều này gây nên hậu quả gì?

Bài làm:

Số lượng thú ngày càng bị suy giảm do:

- Con người săn bắt trái phép, quá mức.

- Thiên tai: cháy rừng, lũ... làm phá hủy môi trường sống của chúng

- Ô nhiễm môi trường, ô nhiễm sinh học.

Hậu quả:

- Thiếu nguồn cung cấp thức ăn

- Thiếu nguồn cung cấp đồ trang trí, mĩ nghệ

- Gây tuyệt chủng một số loài động vật quý hiếm

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021