Em hãy kể những hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (22/5)

  • 1 Đánh giá

Em hãy kể những hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (22/5)

Bài làm:

- Kêu gọi mọi người xung quanh bảo về đa dạng sinh học

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, nhằm tuyên truyền mọi người về bảo vệ đa dạng sinh học

- Xây dựng mở rộng hệ thống vườn quốc gia, khu bảo tồn để phát triển đa dạng sinh học

- Ban hành sách đỏ Việt Nam để bảo vệ nguồn gen động, thực vật quý hiếm khỏi nguy cơ tuyệt chủng

- Quy định việc khai thác để bảo đảm sử dụng lâu dài các nguồn lợi sinh vật

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải KHTN 6 mới