Giải toán 3 bài: Luyện tập trang 149 sgk

  • 1 Đánh giá

Bài học hôm nay, chúng ta cùng tiếp tục đến với bài luyện tập. Chắc chắn, thông qua bài học này, các con sẽ củng cố thêm được nhiều kiến thức cơ bản mà chúng ta đã học. Nhằm giúp các con nắm bài nhanh hơn, thầy cô sẽ hướng dẫn giải từng câu từng bài cụ thể để các con tiện tham khảo.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 149 - sgk toán lớp 3

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 3897; 3898; … ; … ; … ; …

b) 24686; 24687; … ; … ; … ; …

c) 99995; 99996; … ; … ; … ; …

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 149 - sgk toán lớp 3

Tìm :

a)

b)

c)

d)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 149 - sgk toán lớp 3

Một đội thủy lợi đào được 315m mương trong 3 ngày. Hỏi trong 8 ngày đội đó đào được bao nhiêu mét mương?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 149 - sgk toán lớp 3

Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như sau. Hãy xếp thành hình dưới đây:

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021