Giải toán 3 bài: Luyện tập trang 156 sgk

  • 1 Đánh giá

Để củng cố kiến thức cho bài phép cộng các số trong phạm vi 100 000 mà các con đã được học trước đó. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với bài luyện tập. Hi vọng, thông qua bài luyện tập này, các con sẽ nắm bài tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 156 - sgk toán lớp 3

Tính (theo mẫu):

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 156 - sgk toán lớp 3

Hình chữ nhật ABCD có chiều rộng bằng 3cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 156 - sgk toán lớp 3

Nêu bài toán rồi giải bài toán theo tóm tắt sau:

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021