Giải toán 3 bài: Diện tích hình chữ nhật trang 152 sgk

  • 1 Đánh giá

Chào mừng các con đến với bài: "Diện tích hình chữ nhật". Bài học hôm nay, sẽ giúp các con biết cách tính được diện tích của hình chữ nhật hay của một vật thể hình chữ nhật khi biết chiều dài và chiều rộng của nó. Và để các con hiểu bài hơn, hãy tham khảo ví dụ và cách thầy cô hướng dẫn giải bài ngay dưới đây.

A. Ví dụ

Hình chữ nhật ABCD có:

4 x 3 = 12 ( ô vuông)

Diện tích mỗi ô vuông là 1

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

4 x 3 = 12 ()

Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo).

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 152 - sgk toán lớp 3

Viết vào ô trống (theo mẫu):

Chiều dài5cm10cm32cm
Chiều rộng3cm
Diện tích hình chữ nhật5 x 3 = 15
Chu vi hình chữ nhật(5 + 3) x 2 = 16 (cm)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 152 - sgk toán lớp 3

Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều rộng 5cm, chiều dài 14cm. Tính diện tích miếng bìa đó?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 152 - sgk toán lớp 3

Tính diện tích hình chữ nhật, biết:

a) Chiều dài 5cm, chiều rộng 3 cm

b) Chiều dài 2dm, chiều rộng 9 cm

=> Xem hướng dẫn giải


  • 21 lượt xem
Chủ đề liên quan