Giải toán 3 bài: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 trang 170 sgk

  • 1 Đánh giá

Chắc các con vẫn còn nhớ, trong chương trình toán lớp 3, chúng ta đã được học bốn phép tính cộng trừ nhân và chia các số trong phạm vi 100 000. Vậy để giúp các con củng cố lại các dạng toán này, chúng ta sẽ cùng đến với bài ôn tập, thông qua đó, thầy cô sẽ hướng dẫn các con giải bài tập để các con nắm bài nhanh hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 170 - sgk toán lớp 3

Tính nhẩm:

a) 50000 + 20000 b) 25000 + 3000

80000 – 40000 42000 – 2000

c) 20000 x 3 d) 120000 x 2

60000 : 2 36000 : 6

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 170 - sgk toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

a) 39178 + 25706 b) 86271 – 43954

58427 + 40753 26883 – 7826

c) 412 x 5 d) 25968 : 6

6247 x 2 36296 : 8

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 171 - sgk toán lớp 3

Một kho hàng có 8000 bóng đèn, lần đầu chuyển đi 3800 bóng đèn, lần sau chuyển đi 26000 bóng đèn. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu bóng đèn ? (giải bằng hai cách khác nhau)

=> Xem hướng dẫn giải


  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021