Giải toán 3 bài: Ôn tập các số đến 100 000 trang 169 sgk

  • 1 Đánh giá

Vậy là một năm học nữa lại sắp kết thúc, chúng ta cùng bắt đầu đến với bài ôn tập các số đến 100 000. Đây là những bài ôn tập cuối cùng nên các con cố gắng theo dõi để nắm vững kiến thức và làm bài kiểm tra cuối kì tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 169 - sgk toán lớp 3

Viết các số thích hợp vào mỗi vạch:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 169 - sgk toán lớp 3

Đọc các số : 36982 ; 54175 ; 90631 ; 14034 ; 8066 ; 71459 ; 48307 ; 2003 ; 10005 (theo mẫu)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 169 - sgk toán lớp 3

a) Viết các số 9725, 6819, 2096, 5204, 1005 (theo mẫu)

b) Viết các tổng sau theo mẫu

4000 + 600 + 30 +1 7000 + 500 + 90 + 4

9000 + 900 + 90 + 9 9000 + 90

9000 + 9

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 169 - sgk toán lớp 3

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2005; 2010; 2015; ... ; …

b) 14300; 14400; 14500; ... ; …

c) 68000; 68010; 68020; ... ; …

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021