Tính chu kì và tần số dao động riêng của một mạch dao động, biết tụ điện trong mạch có điện dung là 120pF và cuộn cảm có độ tự cảm là 3mH.

  • 1 Đánh giá

Câu 8: SGK Vật lí 12 – Trang 107

Tính chu kì và tần số dao động riêng của một mạch dao động, biết tụ điện trong mạch có điện dung là 120pF và cuộn cảm có độ tự cảm là 3mH.

Bài làm:

Chu kì dao động của mạch là: (s)

Tần số dao động của mạch là: (Hz)

  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021