Câu 8: Điện áp tức thời giữa hai đầu của một đoạn mach xoay chiều là

  • 1 Đánh giá

Câu 8: SGK Vật lí 12, trang 66

Điện áp tức thời giữa hai đầu của một đoạn mach xoay chiều là (V). Tần số góc của dòng điện là bao nhiêu?

A. rad/s.

B. 100 Hz.

C. 50 Hz.

D. Hz.

Bài làm:

Chọn đáp án A.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021