Nếu photon có năng lượng lớn hơn hiệu En-Em thì nguyên tử có hấp thụ được không? sgk vật lí 12 trang 168

  • 1 Đánh giá

Trang 168 – sgk vật lí 12

Nếu photon có năng lượng lớn hơn hiệu En-Em thì nguyên tử có hấp thụ được không?

Bài làm:

Nếu photon có năng lượng lớn hơn hiệu En – Em thì nguyên tử không hấp thụ được photon.

  • 71 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021