Quang phổ liên tục được phát ra bởi chất nào dưới đây khi bị nung nóng?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: SGK Vật lí 12 – Trang 137:

Chỉ ra câu sai.

Quang phổ liên tục được phát ra bởi chất nào dưới đây khi bị nung nóng?

A. Chất rắn.

B. Chất lỏng.

C. Chất khí ở áp suất thấp.

D. Chất khí ở áp suất cao.

Bài làm:

Chọn đáp án C.

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021