Giải vở BT khoa học 5 bài 54: Cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ

 • 1 Đánh giá

Giải vở bài tập khoa học lớp 5, hướng dẫn giải chi tiết bài 54: Cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ. Hi vọng, thông qua sự hướng dẫn của thầy cô, các em sẽ hiểu bài và làm bài tốt hơn để được đạt những điểm số cao như mình mong muốn.


Nội dung bài gồm:

Back to top

Câu 1: VBT Khoa học 5 - trang 92

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

1.1. Chồi có thể mọc ra từ vị trí nào trên cây mía?

 • a. Thân.
 • b. Lá.
 • c. Nách lá.

1.2. Người ta có thể sử dụng phần nào của cây mía để trồng?

 • a. Thân.
 • b. Rễ.
 • c. Ngọn.

1.3. Chồi có thể mọc ra từ vị trí nào trên lá của cây bỏng?

 • a. Gân lá.
 • b. Phiến lá.
 • c. Mép lá.

1.4. Người ta có thể sử dụng phần nào của cây khoai tây để trồng?

 • a. Rễ.
 • b. Lá.
 • c. Thân.

1.5. Người ta có thể sử dụng phần nào của cây hoa hồng để trồng?

 • a. Rễ.
 • b. Lá.
 • c. Cành.

1.6. Người ta có thể sử dụng phần nào của cây bỏng để trồng?

 • a. Rễ.
 • b. Lá.
 • c. Cành.

Trả lời:

Câu hỏi

1.1

1.2

1.3

Đáp án

c

c

C

Câu hỏi

1.4

1.5

1.6

Đáp án

c

c

b

Back to top

Câu 2: VBT Khoa học 5 - trang 92

Sử dụng mũi tên để chỉ vào chồi trong các hình sau:

Trả lời.

Back to top


 • 19 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021