Hai bể điện phân: bể A để luyện nhôm, bể B để mạ niken. Hỏi bể nào có dương cực tan? Bể nào có suất phản điện?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: SGK trang 85:

Hai bể điện phân: bể A để luyện nhôm, bể B để mạ niken. Hỏi bể nào có dương cực tan? Bể nào có suất phản điện?

Bài làm:

Bể có dương cực tan là bể B, bể có suất phản điện là bể A.

Giải thích: Vì trong cuộc sống người ta thường ứng dụng hiện tượng dương cực tan để mạ kim loại.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021