Hãy gọi tên phân biệt ba loại thấu kính lồi và ba loại thấu kính lõm ở Hình 29.1 sgk Vật lí 11 trang 181

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi cuối bài

Trang 181 Sgk Vật lí lớp 11

Hãy gọi tên phân biệt ba loại thấu kính lồi và ba loại thấu kính lõm ở Hình 29.1

Bài làm:

Hãy gọi tên phân biệt ba loại thấu kính lồi và ba loại thấu kính lõm ở Hình 29.1 - sgk Vật lí 11 trang 181

Ở hình 29.1a là các thấu kính lồi hay còn gọi là thấu kính hội tụ:

  • Hình 1 là thấu kính hai mặt lồi
  • Hình 2 là thấu kính một mặt lồi và một mặt phẳng
  • Hình 3 là thấu kính một mặt lồi và một mặt lõm, bán kính mặt lõm lớn hơn bán kính mặt lồi

Ở hình 29.1b là các thấu kính lõm hay còn gọi là thấu kính phân kì:

  • Hình 1 là thấu kính hai mặt lõm
  • Hình 2 là thấu kính một mặt lõm và một mặt phẳng
  • Hình 3 là thấu kính một mặt lồi và một mặt lõm, bán kính mặt lõm nhỏ hơn bán kính mặt lồi
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021