Hãy sưu tầm những câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn nói về học tập.

  • 1 Đánh giá

Bài tập e: Hãy sưu tầm những câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn nói về học tập.

Bài làm:

* Những câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn nói về học tập:

  • Học, học nữa, học mãi
  • Học đi đôi với hành
  • Luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi.
  • Học ăn học nói, học gói học mở.
  • Học hay cày biết.
  • Học một biết mười.
  • Hay học thì sang hay làm thì có
  • Kiến thức là chìa khóa vạn năng mở tất cả các cửa
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021