Hãy trình bày cách sử dụng công cụ "Tìm kiếm" và thay thế để sửa được những chỗ viết nhầm dấu phẩy "," thành dấu chấm phẩy ";", trong một văn bản

  • 1 Đánh giá

3. Tìm hiểu cách sử dụng công cụ thay thế

Luyện tập:

Hãy trình bày cách sử dụng công cụ "Tìm kiếm" và thay thế để sửa được những chỗ viết nhầm dấu phẩy "," thành dấu chấm phẩy ";", trong một văn bản

Bài làm:

Trả lời:

B1. Nháy chuột vào lệnh Replace. Hộp thoại Find and Replace sẽ xuất hiện như Hình 4 trong SGK

B2: Nhấp dấu phẩy "," vào ô Find What

B3: Nhấp dấu chấm phẩy ";" và ô Replace with

B4: Nếu tìm thấy, bấm vào nút Replace All để thay thế tất cả các dấu phẩy "," thành dấu chấm phẩy ";"

  • 42 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021