Em hãy vẽ hình mô tả các bước cơ bản xử lý thông tin của máy tính

  • 1 Đánh giá

Vận dụng:

Em hãy vẽ hình mô tả các bước cơ bản xử lý thông tin của máy tính

Gợi ý: Vận dụng các kiến thức đã học ở cấp tiểu học và Hình 1 trang 9

Bài làm:

Trả lời:

Các bước cơ bản xử lý thông tin của máy tính là :

[Cánh diều] Giải tin học 6 bài 3: Máy tính trong hoạt động thông tin [nid:72681]

  • 48 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021