Nếu muốn trình bày đoạn văn bản sau đây đẹp hơn và sau đó thực hiện in, ta có thể làm như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Vận dụng

Nếu muốn trình bày đoạn văn bản sau đây đẹp hơn và sau đó thực hiện in, ta có thể làm như thế nào?

[Cánh diều] Giải tin học 6 bài 2: Trình bày trang, định dạn và in văn bản [nid:73331]

Bài làm:

Trả lời:

B1. Bôi đen văn bản => Vào paragraph => Thực hiện các bước tăng giảm độ dãn dòng, căn biên, lệnh tăng và giảm độ thụt vào của đoạn so với lề trái phải

B2: File => chọn Print => Chọn ô Copies sau đó bấm số lượng cần in đoạn văn vào ô Copies => bấm Print

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021