Hãy xây dựng đường thời gian từ thời nhà Hán đến thời nhà Tùy Câu hỏi 3 trang 41 Lịch Sử lớp 6

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Bài 3 trang 41 Sgk Lịch sử 6

KhoaHoc mời các bạn cùng tham khảo đáp án chi tiết cho Bài 3 trang 41 Sgk Lịch sử 6 sách KNTT được đăng tải trong bài viết dưới đây.

Bài 3 trang 41 Sgk Lịch sử 6: Hãy xây dựng đường thời gian từ thời nhà Hán đến thời nhà Tùy

Bài làm:

Bài 3 trang 41 Sgk Lịch sử 6

Câu 3 trang 41 Sgk Lịch sử 6 - Hãy xây dựng đường thời gian từ thời nhà Hán đến thời nhà Tùy được KhoaHoc giải đáp chi tiết trên đây. Tham khảo thêm chuyên mục Giải Lịch sử và Địa lí 6 KNTT để nắm được đáp án những câu hỏi khác trong bài cũng như các bài học khác bám sát chương trình học theo SGK sách KNTT lớp 6.