Nhà Tần đã thống nhất và xác lập chế độ phong kiến ở Trung Quốc như thế nào? Câu hỏi 2 trang 41 Lịch Sử lớp 6

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Bài 2 trang 41 Sgk Lịch sử 6

Bài 2 trang 41 Sgk Lịch sử 6 - Nhà Tần đã thống nhất và xác lập chế độ phong kiến ở Trung Quốc như thế nào được KhoaHoc giải đáp chi tiết, chính xác trong bài viết dưới đây, mời các bạn cùng tham khảo.

Bài 2 trang 41 Lịch Sử lớp 6: Nhà Tần đã thống nhất và xác lập chế độ phong kiến ở Trung Quốc như thế nào?

Lời giải:

- Khoảng thế kỉ VIII TCN, nhà Chu suy yếu, các nước ở lưu vực Hoàng Hà, Trường Giang nổi dậy và đánh chiếm lẫn nhau trong suốt 5 thế kỉ tiếp theo – sử sách gọi là thời Xuân Thu – Chiến Quốc.

- Nửa sau thế kỉ III TCN, nước Tần mạnh lên, lần lượt đánh bại các nước khác và thống nhất Trung Quốc vào năm 221 TCN.

- Dưới thời Tần, các giai cấp trong xã hội có sự phân hóa:

  • Quan lại, quý tộc… là những người có nhiều ruộng đất tư trở thành địa chủ.
  • Nông dân cũng bị phân hóa. Một bộ phận giàu có trở thành giai cấp bóc lột (địa chủ). Một số khác vẫn giữ được ruộng đất để cày cấy trở thành nông dân tự canh.
  • Một bộ phận nông dân không có ruộng đất, phải nhận ruộng của địa chủ để cày cấy – gọi là nông dân lĩnh canh. Khi nhận ruộng, họ phải nộp lại một phần hoa lợi cho địa chủ (gọi là địa tô).

=> Quan hệ bóc lột địa tô của địa chủ với nông dân lĩnh canh đã thay thế cho quan hệ bóc lột giữa quý tộc với nông dân công xã (thời cổ đại) => chế độ phong kiến đã được xác lập ở Trung Quốc.

Câu hỏi 2 trang 41 Lịch Sử lớp 6 được KhoaHoc giải đáp chi tiết trên đây. Tham khảo thêm chuyên mục Giải Lịch sử và Địa lí 6 KNTT để nắm được đáp án những câu hỏi khác trong bài cũng như các bài học khác bám sát chương trình học theo SGK sách KNTT lớp 6.