Hướng dẫn giải câu 3 bài 16: Tính chất hóa học của kim loại

  • 1 Đánh giá

Câu 3.(Trang 51 SGK) Viết các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra giữa các cặp chất sau đây:

a) Kẽm + Axit sunturic loãng ;

b) Kẽm + Dung dịch bạc nitrat;

c) Natri + Lưu huỳnh ;

d) Canxi + Clo.

Bài làm:

a) Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

b) Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag ↓

c) 2Na + S →(to) Na2S

d) Ca + Cl2 →(to) CaCl2

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021