Giải bài 37 hóa học 9: Etilen

 • 1 Đánh giá

Etilen là chất hữu cơ có cấu tạo và tính chất hóa học như thế nào ? Để biết chi tiết, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài: Etilen. Với kiến thức trọng tâm và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

 • Ôn tập lý thuyết
 • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

I. Tính chất vật lí

 • Etilen là chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí và ít tan trong nước.

II. Cấu tạo phân tử

 • Etilen có công thức cấu tạo:

Giải bài 37: Etilen - SGK hóa học 9 trang 117

 • Viết gọn: CH2=CH2
 • Trong liên kết đôi có một liên kết kém bền. Liên kêt này dễ đứt ra trong các phản ứng hóa học.

III. Tính chất hóa học

Tác dụng với oxi:

 • Etilen cháy tạo thành khí CO2 và H2O, tỏa nhiều nhiệt.

C2H4 + 3O2 →(to) 2CO2 + 2H2O

Tác dụng với dung dịch brom: làm mất màu dung dịch brom

CH2=CH2 + Br2 → Br – CH2 – CH2 – Br

=>Do etilen có liên kết đôi nên dễ tham gia phản ứng cộng.

Phản ứng trùng hợp

 • Khi có xúc tác và nhiệt độ thích hợp, liên kết kém bền trong phân tử etilen bị dứt ra làm cho các phân tử etilen kết hợp với nhau, tạo thành chất có phân tử lượng rất lớn gọi là polime.

…+ CH2=CH2 + CH2=CH2 + CH2=CH2 + … →(to, xt, p) …CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2

IV. Ứng dụng

 • Etilen dùng để sản xuất axit axetic, rượu etylic, poli (vinyl clorua),...
 • Etilen dùng kích thích quả mau chín.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 119 - SGK hóa học 9

Hãy tính số liên kết đơn, liên kết đôi giữa những nguyên tử cacbon trong phân tử các chất sau:

a) CH3 - CH3 ;

b) CH2 = CH2 ;

c) CH2 = CH - CH = CH2.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 119 - SGK hóa học 9

Điền từ thích hợp “có” hoặc “không” vào các cột sau :

Có liên kết đôiLàm mất màu dd BromPhản ứng trùng hợpTác dụng với oxi
Metan
Etilen

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 119 - SGK hóa học 9

Hãy nêu phương pháp hoá học loại bỏ khí etilen có lẫn trong khí metan để thu đuợc metan tinh khiết.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 119 - SGK hóa học 9

Để đốt cháy 4,48 lít khí etilen cần phải dùng :

a) Bao nhiêu lít oxi ?

b) Bao nhiêu lít không khí chứa 20% thể tích oxi ?

Biết thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 9 bài 37: Etilen


 • 21 lượt xem