I. Di truyền y học tư vấn

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

I. Di truyền y học tư vấn

1. Di truyền y học tư vấn là gì?

- Di truyền y học tư vấn là ngành phối hợp các phương pháp nhằm chẩn đoán, cung cấp thông tin và cho lời khuyên về mặt di truyền.

2. Tình huống

Giả sử có 1 cặp trai gái định kết hôn, họ sinh ra từ hai gia đình có người mắc chứng câm điếc bẩm sinh.

Hãy trả lời câu hỏi:

- thông tin cho cặp vợ chồng này biết biết đây là bệnh gì?

- bệnh do gen trội hay lặn quy định? tại sao?

- nếu họ lấy nhau sinh ra đứa con đầu lòng câm điếc bẩm sinh, em hãy khuyên họ như thế nào? Vì sao?

Bài làm:

- bệnh câm điếc bẩm sinh là bệnh di truyền

- do gen lặn quy định vì bệnh k di truyền liên tục, số lượng người mắc phải rất ít

- Nếu họ sinh con bị câm điếc bẩm sinh (có KG aa) thì cặp vợ chồng này đều mang gen gây bệnh (a)

=> vợ chồng có KG Aa

=> Nếu cặp vợ chồng này sinh con tiếp theo thì xác suất sinh con mắc bệnh là 1/4.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9