Kể lại câu chuyện bằng một đoạn văn khoảng 30 dòng Văn lớp 10

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Văn 10: Hồi trống Cổ thành

Kể lại câu chuyện bằng một đoạn văn khoảng 30 dòng là câu hỏi nằm trong phần soạn văn Hồi trống Cổ thành được Khoahoc sưu tầm và đăng tải. Với phần hướng dẫn trả lời chi tiết, giúp các em nắm bài học tốt hơn, qua đó chuẩn bị tốt cho bài giảng sắp tới. Dưới đây là nội dung chi tiết, các em tham khảo nhé.

III- LUYỆN TẬP

Câu 1: trang 79 sgk Ngữ văn 10 tập 2

Kể lại câu chuyện bằng một đoạn văn khoảng 30 dòng.

Bài làm:

Đoạn trích thuộc hồi 28 kể về chuyện khi Quan Công đưa hai chị sang Nhữ Nam, kéo quân đến Cổ Thành thì nghe nói Trương Phi đang ở đó. Quan Công mừng rỡ sai Tôn Càn vào thành báo Trương Phi ra đón hai chị. Trương Phi khi ấy đang tức giận, nghe tin báo liền sai quân lính mở cổng thành, rồi một mình một ngựa vác bát xà mâu lao đến đòi giết Quan Công. Quan Công bị bất ngờ nhưng rất may tránh kịp nên không mất mạng. Đang nóng giận, Trương Phi nhất quyết không chịu ghi nhận lòng trung của Quan Công dù cả hai vị phu nhân đã hết lời thanh minh sự thật. Giữa lúc đang bối rối thì đột nhiên ở đằng xa, Sái Dương mang Quân Tào đuổi tới. Trương Phi càng thêm tức giận, buộc Vân Trường phải lấy đầu ngay tên tướng đó để chứng thực lòng trung. Quan Công không nói một lời, múa long đao xô lại. Chưa đứt một hồi trống giục, đầu Sái Dương đã lăn dưới đất. Bấy giờ, Trương Phi mới tin lời vừa nghe là thật. Trương Phi mời hai chị vào thành rồi cúi đầu sụp lạy xin lỗi Quan Công.

Kể lại câu chuyện bằng một đoạn văn khoảng 30 dòng được Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với phần gợi ý này sẽ giúp cho các em có thêm nhiều ý tưởng hay cho bài văn của mình. Chúc các em học tốt, ngoài ra các em có thể tham khảo thêm các bài văn mẫu hay các môn học khác có tại tài liệu học tập lớp 10 nhé.