Kể tên bộ phận phát sáng của bóng đèn sợi đốt, bóng đèn huỳnh quang, bóng đèn compact, bóng đèn LED

  • 1 Đánh giá

II. Một số loại bóng đèn thông dụng

Khám phá

Kể tên bộ phận phát sáng của bóng đèn sợi đốt, bóng đèn huỳnh quang, bóng đèn compact, bóng đèn LED

Bài làm:

Bộ phận phát sáng của các loại đèn là

  • Bóng đèn sợi đốt là sợi đốt
  • Bóng đèn huỳnh quang: ống thuỷ tinh
  • Bóng đèn compact: ống thuỷ tinh
  • Bóng đèn LED: bảng mạch LED phát ra ánh sáng.
  • 97 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 6 kết nối