[Kết nối tri thức] Giải tin học 6 bài 2: Xử lí thông tin

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 2: Xử lí thông tin trang 8 sgk tin học 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Xử lí thông tin

Câu hỏi: Trang 9 SGK Kết nối tri thức và cuộc sống Tin học 6

Giải:

a) Thu nhận thông tin

b) Thu nhận thông tin

c) Lưu trữ thông tin

d) Xử lí thông tin

2. Xử lí thông tin trong máy tính

Câu hỏi: Trang 10 SGK Kết nối tri thức và cuộc sống Tin học 6

Giải:

1. Đáp án B. 4

2. C. Lưu trữ thông tin

Câu hỏi: Trang 11 SGK Kết nối tri thức và cuộc sống Tin học 6

Giải:

- Máy tính giúp con người thu nhận và xử lí thông tin một cách dễ dàng và nhanh chóng

- Máy tính giúp con người nâng cao hiệu quả trong hoạt động tính toán, thực hiện nhanh các lệnh

- Máy tính có thể lưu trữ lượng thông tin lớn cho con người

Luyện tập: Trang 11 SGK Kết nối tri thức và cuộc sống Tin học 6

Câu 1: Vật mang tin xuất hiện trong hoạt động nào của quá trình xử lí thông tin? Bộ nhớ có là vật mang tin không?

Giải: Vật mang tin xuất hiện trong hoạt động lưu trữ thông tin và truyền thông tin. Bộ nhớ là một vật mang tin

Câu 2: Em hãy phân loại những công việc sau đây theo các hoạt động của quá trình xử lí thông tin:

a) Quan sát đường đi của một chiếc tàu biển

b) Ghi chép các sự kiện của một chuyến tham quan

c) Chuyển thể một bài văn xuôi thành văn vần

d) Thuyết trình chủ đề tình bạn trước lớp

Giải:

a) Thu nhận thông tin

b) Lưu trữ thông tin

c) Xử lí thông tin

d) Truyền thông tin

Vận dụng: Trang 11 SGK Kết nối tri thức và cuộc sống Tin học 6

Câu 1: Giả sử em được đi chơi xa nhà, em hãy phân tích các hoạt động xử lí thông tin liên quan đến việc lên kế hoạch cho chuyến đi

Giải:

  • Tìm hiểu về thời tiết, địa điểm đi chơi
  • Ghi chép lịch trình, thời gian đi
  • Tìm kiếm thông tin, quan sát xem thời gian, thời tiết có phù hợp
  • Nói cho mọi người nghe về thời gian thích hợp để đi

Câu 2: Em hãy liệt kê những lợi ích của máy tính ở một trong các lĩnh vực sau đây để thấy rõ hiệu quả của việc xử lí thông tin bằng máy tính

Giải:

a) Y tế: Lưu trữ bệnh án bệnh nhân, các chỉ số sức khỏe của con người

b) Giáo dục: Tính toán, lưu trữ số liệu, kiến thức

c) Âm nhạc: Quảng bá âm nhạc, nghe và chia sẻ âm nhạc

d) Hội họa: Thiết kế tranh ảnh, lưu trữ và truyền bá hội họa đến mọi người

e) Xây dựng: Thiết kế, lưu trữ các mô hình kiến trúc.....


  • 41 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021