[Kết nối tri thức] Giải tin học 6 bài 6: Mạng thông tin toàn cầu

  • 3 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 6: Mạng thông tin toàn cầu trang 23 sgk tin học 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Tổ chức thông tin trên internet

Hoạt động 1: Trang 23 tin 6 sách Kết nối tri thức

Giải:

1. Thông tin trong một cuốn sách được tổ chức theo từng phần, từng bài học

2. HS trả lời theo quan điểm cá nhân

Câu hỏi: Trang 24 tin 6 sách Kết nối tri thức

Giải:

Trang siêu văn bản là:

Đáp án B: Trang văn bản đặc biệt tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau và chứa các liên kết

2. Trình duyệt

Câu hỏi: Trang 25 tin 6 sách Kết nối tri thức

Giải:

1. Một số trình duyệt mà em biết: Google Chorme, Coccoc, Filefox..

2. Để truy cập một trang web, ta cần nhập địa chỉ của trang web đó vào thanh địa chỉ của trình duyệt

Luyện tập

Câu 1: Thông tin trên Internet được tổ chức như thế nào?

A. Tương tự như thông tin trong cuốn sách

B. Thành từng văn bản rời rạc

C. Thành các trang siêu văn bản kết nối với nhau bởi các liên kết

D. Một cách tùy ý

Giải:

1. Thông tin trên Internet được tổ chức:

Đáp án C: Thành các trang siêu văn bản kết nối với nhau bởi các liên kết

Câu 2: Em hãy ghép mỗi nội dung ở cột A với một nội dung phù hợp ở cột B

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tin học 6 bài 6: Mạng thông tin toàn cầu

Giải:

Ghép nội dung như sau: 1- c, 2 - d, 3 - a, 4 - b

Vận dụng

Câu 1: Có điểm gì khác nhau giữa cách tổ chức thông tin trong cuốn sách với cách tổ chức thông tin trên Internet?

Giải:

1. Điểm khác nhau giữa cách tổ chức thông tin trong một cuốn sách và tổ chức thông tin trên Inernet:

- Trong sách: Thông tin được tổ chức tuần tự theo chủ để hoặc chương, bài, phần, nội dung từng phần. Khi người dùng cần tìm kiếm thông tin thì phải theo tuần tự, xem nội dung đó thuộc bài nào, chương mấy, ở trang nào trong sách. Đây là cách tổ chức tuyến tính.

- Trên WWW: Thông tin tổ chức đưới dạng siêu văn bản. Người sử dụng có thể để dàng truy cập để xem nội dung các trang web khi máy tính được kết nối với Internet. Các liên kết giúp người sử dụng dễ dàng di chuyển đến một trang web cụ thể có liên quan đến nội dung cẩn quan tâm, không theo tuần tự. Đây là cách tổ chức phi tuyến tính.

Câu 2: Em hãy sử dụng trình duyệt web để truy cập vào trang web có địa chỉ: https://hoahoctro.tienphong.vnhttps://vtv7.vn để xem thông tin có trên trang web (tên, biểu tượng, các mục chính,...) và theo các liên kết trỏ đến các trang web khác.

Lưu địa chỉ các trang web em thích vào thanh đánh dấu.

Giải:

HS thực hiện trên máy tính cá nhân của mình.


  • 140 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021