[Kết nối tri thức] Giải tin học 6 bài 3: Thông tin trong máy tính

 • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 3: Thông tin trong máy tính trang 12 sgk tin học 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Hoạt động 1: Trang 12 tin 6 sách Kết nối tri thức

Giải:

 • Số 3 mã hóa thành 011
 • Số 6 mã hóa thành 110

1. Biểu diễn thông tin trong máy tính

 • Biểu diễn số

 • Biểu diễn văn bản

 • Biểu diễn hình ảnh

 • Biểu diễn âm thanh

Câu hỏi: Trang 14 tin 6 sách Kết nối tri thức

1. Dãy bít là gì?

A. Là dãy những kí hiệu 0 và 1

B. Là âm thanh phát ra từ máy tính

C. Là một dãy chỉ gồm chữ số 2

D. Là dãy những chữ số từ 0 đến

Giải:

Dãy bit là: Đáp án A. Là dãy những kí hiệu 0 và 1

2. Máy tính sử dụng hãy bít để làm gì?

A. Biểu diễn các số

B. Biểu diễn văn bản

C. Biểu diễn hình ảnh, âm thanh

D. Biểu diễn số, văn bản, hình ảnh, âm thanh

Giải:

Máy tính sử dụng bit để: Đáp án D. Biểu diễn số, văn bản, hình ảnh, âm thanh

2. Đơn vị đo thông tin

Câu hỏi: Trang 15 tin 6 sách Kết nối tri thức

1. Em hãy quan sát hình sau và cho biết thông tin về dung lượng của từng ổ đĩa

2. Em hãy quan sát hình sau và cho biết dung lượng của mỗi tệp

Giải:

1. Dung lượng của từng ổ đĩa:

 • Ổ đĩa C: 109 GB
 • Ổ đĩa E: 111 GB
 • Ổ đĩa F: 169 GB
 • Ổ đĩa G: 186 GB

2. Dung lượng của mỗi tệp

 • IMG_0013.jpg : 372 KB
 • IMG_0014.jpg : 408KB
 • IMG_0023.jpg : 482 KB
 • IMG_0024.jpg : 512 KB
 • IMG_0038.jpg : 372 KB
 • IMG_0039.jpg : 372 KB
 • IMG_0041.jpg : 372 KB
 • IMG_0046.jpg : 372 KB

Luyện tập

1. Một GB xấp xỉ bao nhiêu byte?

A. Một nghìn byte

B. Một triệu byte

C. Một tỉ byte

D. Một nghìn tỉ byte

Giải:

Một GB xấp xỉ: Đáp án C. Một tỉ byte

2. Giả sử một bức ảnh được chụp bảng một máy ảnh chuyên nghiệp có dung lượng khoảng 12MB. Vậy một thẻ nhớ 16GB có thể chứa bao nhiêu bức ảnh như vậy?

Giải:

Đổi 16 GB = 16 000 MB

Một thẻ nhớ 16 GB có thể chứa được:

16 000 : 12 = 1333 bức ảnh 12 MB

Vận dụng

1. Em hãy kiểm tra và ghi lại dung lượng các ổ đĩa của máy tính mà em đang sử dụng.

Giải:

Dung lượng các ổ đĩa của máy tính em:

Ví dụ:

[Cánh diều] Giải tin học 6 bài 3: Thông tin trong máy tính

2. Thực hiện tương tự như Hoạt động 1 với dãy các số từ 0 đến 15 để tìm mã hóa của các số từ 8 đến 15 và đưa ra nhận xét

Giải:

Mã hóa của các số từ 8 đến 15:

[Cánh diều] Giải tin học 6 bài 3: Thông tin trong máy tính


 • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021