Khi điện phân dung dịch H2SO4 với điện cực bẳng grafit, ta thu được khí oxi bay ra ở anot. Có thể dùng công thức Fa-ra-day để tính khối lượng oxi bay ra được không?

  • 1 Đánh giá

Câu 7: SGK trang 85:

Khi điện phân dung dịch H2SO4 với điện cực bẳng grafit, ta thu được khí oxi bay ra ở anot. Có thể dùng công thức Fa-ra-day để tính khối lượng oxi bay ra được không?

Bài làm:

Có thể dùng công thức Fa-ra-day để tính khối lượng oxi bay ra.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021