Mỗi biển báo, biểu tượng, hình ảnh sau đây em thường thấy ở đâu và theo em nó được dùng để thông báo điều gì cho mọi người?

  • 1 Đánh giá

Vận dụng

Mỗi biển báo, biểu tượng, hình ảnh sau đây em thường thấy ở đâu và theo em nó được dùng để thông báo điều gì cho mọi người?

[Cánh diều] Giải tin học 6 bài 1: Thông tin thu nhận và xử lí thông tin

Bài làm:

Mỗi biển báo, biểu tượng hình ảnh trên em thường thấy ở:

  • Hình a: ở trong bệnh viện, dùng để thông báo đây là giường chỉ dành cho bệnh nhân
  • Hình b: ở khắp nơi, dùng để nhắc nhở mọi người hãy để rác vào thùng rác, đúng nơi quy định
  • Hình c: ở nơi công cộng, cơ quan,..., dùng để báo với mọi người ở đây có mạng wifi
  • 14 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021