Thế nào là kế hoạch kinh doanh?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Khái niệm và lợi ích của lập kế hoạch kinh doanh

a. Đọc thông tin

b. Trả lời câu hỏi

  • Thế nào là kế hoạch kinh doanh?
  • Lập kế hoạch kinh doanh có tác dụng gì đối với công việc kinh doanh?

Bài làm:

  • Kế hoạch kinh doanh là bản mô tả cách tiến hành kinh doanh: làm những việc gì, cần thiết bị gì? nguồn vốn ở đâu, ai sẽ thực hiện, thực hiện như thế nào, thời gian cũng như thời hạn hoàn thành.
  • Lập kế hoạch kinh doanh có tác dụng:

+ Biết trước và chủ động thực hiện các công việc phải làm khi kinh doanh

+ Xác định được những khó khăn cần giải quyết

+ Tính toán được thu chi và đánh giá được kết quả kinh doanh

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021