Nêu điều kiện giao thoa

  • 1 Đánh giá

Câu 4: SGK Vật lí 12, trang 45:

Nêu điều kiện giao thoa

Bài làm:

Điều kiện để có giao thoa:

Để có các vân giao thoa ổn định trên mặt nước thì 2 nguồn sóng cần phải:

  • Dao động cùng phương, cùng tần số (chu kì).
  • Có hiệu số pha không đổi theo thời gian.

(Hai nguồn kết hợp)

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021