Nếu là bạn trong mỗi tình huống dưới đây em sẽ làm gì?

  • 1 Đánh giá

2. Xử lí tình huống:

  • Nếu là bạn trong mỗi tình huống dưới đây em sẽ làm gì?

Bài làm:

  • Nếu là bạn trong mỗi tình huống dưới đây em sẽ làm:
  1. TH1: em sẽ nói mẹ chuẩn bị lương thực và cùng bố kiểm tra lại nhà của xem chắc chắn chưa và cắt tỉa các cành cây lớn gần nhà.
  2. TH2: em sẽ khuyên bạn không nên lại đó xem vì như vậy sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tự nhiên xã hội 2 cánh diều