Nêu một số quyền, nghĩa vụ công dân, các quyền và bổn phận của trẻ em mà em biết.

 • 1 Đánh giá

Bài tập c: Nêu một số quyền, nghĩa vụ công dân, các quyền và bổn phận của trẻ em mà em biết.

Bài làm:

- Quyền công dân:

 • Học tập
 • Nghiên cứu khoa học
 • Tự do đi lại và cư trú
 • Không bị xâm hại về chỗ ở và thân thể
 • Hưởng chế độ bảo vệ sức khỏe.

- Nghĩa vụ công dân:

 • Bảo vệ đất nước
 • Đi nghĩa vụ quân sự (Đối với nam)
 • Tông trọng và bảo vệ tài sản nhà nước
 • Đóng thuế, lao động công ích
 • Tuân theo hiến pháp và pháp luật.

- Quyền của trẻ em:

 • Quyền sống còn: quyền cố hữu được sống, đăng kí khai sinh ngay sau khi sinh...
 • Quyền được bảo vệ: bảo vệ sức khoẻ, bảo vệ phẩm giá, giúp đỡ đặc biệt
 • Quyền phát triển: được học hành, tham gia các hoạt động xã hội...
 • Quyền tham gia: trẻ em có quyền tự do bày tỏ ý kiến...

- Bổn phận trẻ em:

 • Trẻ em hiểu sự quan tâm, biết ơn cha mẹ, thầy giáo, cô giáo, những người đã chăm sóc, dạy dỗ, giúp đỡ mình.
 • Đền đáp lại công ơn đó bằng cách thực hiện tốt bổn phận của mình: cố gắng học tập, nâng cao kiến thức, rèn luyện phẩm chất đạo đức để trở thành công dân có ích cho đất nước;
 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021