Nhớ viết: Chợ tết (8 dòng thơ đầu hoặc 8 dòng thơ cuối)

  • 1 Đánh giá

3. Nhớ viết: Chợ tết (8 dòng thơ đầu hoặc 8 dòng thơ cuối)

Bài làm:

Chợ tết

Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi

Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà gianh

Trên con đường viền trắng mép đồi xanh

Người các ấp tưng bừng ra chợ tết

Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc

Những thằng cu áo đỏ chạy lon ton

Vài cụ già chống gậy bước lom khom

Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ.

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021