Những câu văn nào thể hiện tình cảm của tác giả đối với cây sầu riêng?

  • 1 Đánh giá

c. Những câu văn nào thể hiện tình cảm của tác giả đối với cây sầu riêng?

(Chọn trong những câu sau để có câu trả lời:

- Hương vị quyến rũ đến kì lạ.

- Hoa sầu riêng trố vào cuối năm.

- Đứng ngắm cây sầu riêng, tôi cứ nghĩ mãi về cái dáng cây kì lạ này.

- Thân nó khẳng khiu, cao vút, cành ngang thẳng đuột, thiếu cái dáng cong, dáng nghiêng, chiều quằn, chiều lượn của cây xoài, cây nhãn.

- Khi trái chín, hương tỏa ngạt ngào, vị ngọt đến đam mê).

Bài làm:

c. Những câu văn thể hiện tình cảm của tác giả đối với cây sầu riêng là:

  • Hương vị quyến rũ đến kì lạ.
  • Đứng ngắm cây sầu riêng, tôi cứ nghĩ mãi về cái dáng cây kì lạ này.
  • Thân nó khẳng khiu, cao vút, cành ngang thẳng đuột, thiếu cái dáng cong, dáng nghiêng, chiều quằn, chiều lượn của cây xoài, cây nhãn.
  • Khi trái chín, hương tỏa ngạt ngào, vị ngọt đến đam mê).
  • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021