[Phát triển năng lực] Tiếng việt 1 bài 33A: Những điều giản dị

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 33A: Những điều giản dị trang 127 sgk tiếng việt 1 tập 2. Đây là sách nằm trong chương trình đổi mới của Bộ giáo dục - bộ sách Phát triển năng lực. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết các bé sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Nghe - nói

Bạn biết gì về Bác Hồ?

Hướng dẫn:

  • Bác Hồ là vị chủ tích vĩ đại của nước ta.
  • Bác rất yêu quý các em thiếu nhi.

2. Đọc

[Phát triển năng lực] Tiếng việt 1 bài 33A: Những điều giản dị[Phát triển năng lực] Tiếng việt 1 bài 33A: Những điều giản dị

Câu hỏi:

a. Đọc từng đoạn trong nhóm.

b. Bác Hồ cho trồng chiếc rễ đa tròn để làm gì?

c. Nói về tình cảm của Bác Hồ dành cho trẻ em?

Hướng dẫn:

b. Bác Hồ cho trồng chiếc rễ đa tròn để sau này nó thành cây đa có vòng lá hình tròn cho thiếu nhi chơi.

c. Bác Hồ rất yêu quý các em thiếu nhi. Bác đã bắt nhịp cho các em hát, bác cho trồng rễ đa tròn sau này cho các em chơi,...

3. Viết

a. Nghe - viết một đoạn trong bàu Chiếc rễ đa tròn (từ Nhiều năm sau... đến hết)

b. Tìm từ ngữ viết đúng.

Hướng dẫn:

a.

"Nhiều năm sau, chiếc rễ đa đã trở thành cây đa nhỏ có cành lá hình tròn. Các em thiếu nhi vào thăm nhà Bác thích chơi trò chui qua chui lại vòng lá ấy."

b. [Phát triển năng lực] Tiếng việt 1 bài 33A: Những điều giản dị

  • từ ngữ viết đúng: trồng cây, trò chơi, chở đò, trở thành.

4. Nghe - nói

Cùng hát một bái hát về Bác Hồ

Hướng dẫn:

  • Cùng hát bài: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng

Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên, nhi đồng.
Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên, nhi đồng.
Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên, nhi đồng.
Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu nhi Việt Nam.

Bác chúng em dáng cao cao, người thanh thanh,
Bác chúng em, mắt như sao, râu hơi dài.
Bác chúng em, nước da nâu vì sương gió.
Bác chúng em, thề cương quyết trả thù nhà.
Hồ Chí Minh kính yêu chúng em kính yêu Bác Hồ Chí Minh trọn một đời.
Hồ Chí Minh kính yêu Bác đã bao năm bôn ba nước ngoài vì giống nòi.

Bác nay tuy đã già rồi, già rồi nhưng vẫn vui tươi.
Ngày ngày chúng cháu ước mong.
Mong sao Bác sống muôn đời để dìu dắt nhi đồng thành người
Và kiến thiết nước nhà bằng người.
Hồ Chí Minh kính yêu chúng em kính yêu Bác Hồ Chí Minh trọn một đời.
Hồ Chí Minh kính yêu chúng em ước sao Bác Hồ Chí Minh sống muôn năm.


  • 284 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021