Phiếu bài tập ôn tập học kì 1 toán 4 tập một (Đề A2)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập ôn tập học kì 1 toán 4 tập một (Đề A2). Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A2

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

1. Chọn câu trả lời đúng:

Số chín trăm mười bảy nghìn không trăm linh tám được viết là:

A. 917080 B 91780

C. 91708 D. 917008

2. Đánh dấu x vào ô trống thích hợp:

CâuĐúngSai
a) 3 ngày 4 giờ = 72 giờ
b) 12 giờ 30 phút =750 phút
c) 10 phút 10 giây = 610 giây
d) thế kỉ = 20 năm

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Tổng của hai số là 3976. Số thứ nhất hơn số thứ hai 40 đơn vị. Hai số đó là:

A. 2007 và 1969 B. 2006 và 1970

C. 2008 và 1968 D. 2009 và 1967

4. Điền dấu x vào ô trống đặt cạnh câu trả lời đúng:

Hình bên có:

Phiếu bài tập ôn tập học kì 1 toán 4 tập một (Đề A2)

A. 9 góc nhọn ☐

B. 6 góc vuông ☐

C. 9 góc nhọn và 6 góc vuông ☐

D. 9 góc nhọn và 7 góc vuông ☐

5. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

PHẦN 2. TRÌNH BÀY CHI TIẾT CÁC BÀI TOÁN

1. Lớp 4A và lớp 4B góp được tất cả 93 quyển sách vào thư viện của trường. Trong đó lớp 4B góp được nhiều hơn lớp 4A là 15 quyển sách. Hỏi mỗi lớp góp được bao nhiêu quyển sách?

Bài giải:

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

2. Phân xưởng A làm được nhiều hơn phân xưởng B là 475 sản phẩm. Nếu phân xưởng B làm thêm 125 sản phẩm thì cả 2 phâm xưởng làm được 5000 sản phẩm. Hỏi mỗi phân xương đã làm được bao nhiêu sản phẩm?

Bài giải:

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 51 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021