Phiếu bài tập tuần 20 toán 4 tập hai (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 20 toán 4, đề B. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 20. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ B

Phần 1. Trắc nghiệm

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng và đầy đủ nhất.

Dùng hai trong ba số: 68, 0, 63 để viết thành phân số, mỗi số chỉ viết một lần ở một phân số ta được.

A.

B.

C.

D.

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

> 1 = 1

< 1 > 1

= 1 > 1

3. Nối các phân số bằng nhau với nhau

4. Chọn câu trả lời đúng:

Tìm : $\frac{x}{36} = \frac{3}{4}$

A. = 3 B. = 4

C. = 36 D. = 27

5. Đánh dấu x vào ô thích hợp:

CâuĐúngSai
a. Cho a là số tự nhiên và a < thì a = 1
b. Cho a là số tự nhiên và a < thì a = 0
c. Cho a là số tự nhiên và a < . Giá trị lớn nhất của a là 4

Phần 2. Trình bày chi tiết các bài toán

1. Cho các số 71; 8; 11; 0

a. Viết tất cả các phân số có tử số và mẫu số là các số đã cho

b. Tìm trong đó các phân số nhỏ hơn 1, các phân số lớn hơn 1 và các phân số bằng 1

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

2. Tìm y biết:

a.

b.

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

3. Viết và đọc phân số có tổng tử số và mẫu số bằng 3:

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

4. Cho dãy phân số:

a. Xác định quy luật viết của dãy phân số trên

b. Viết tiếp 3 phân số tiếp theo vào dãy phân số đó

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021