Phiếu bài tập tuần 15 toán 3 tập 1 (đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 15, đề B toán 3 tập 1. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 15. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

Đề B

Phần I: Trắc nghiệm

1.Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Tính:

a) 475 : 5 = ?

90Phiếu bài tập tuần 15 toán 3 tập 1 (đề B) 95Phiếu bài tập tuần 15 toán 3 tập 1 (đề B)

b) 288 : 9 = ?

30Phiếu bài tập tuần 15 toán 3 tập 1 (đề B) 32Phiếu bài tập tuần 15 toán 3 tập 1 (đề B)

c) 344 : 8 = ?

43Phiếu bài tập tuần 15 toán 3 tập 1 (đề B) 40Phiếu bài tập tuần 15 toán 3 tập 1 (đề B)

d) 574 : 7 = ?

80Phiếu bài tập tuần 15 toán 3 tập 1 (đề B) 82Phiếu bài tập tuần 15 toán 3 tập 1 (đề B)

2. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng.

Tính:

a) 392 : 7 + 132 = ?

A. 180 B. 188

b) 72 x 5 + 143 = ?

A. 494 B. 503

c) 306 : 9 + 207 = ?

A. 240 B. 241

d) 504 : 8 - 32 = ?

A. 90 B. 31

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. Tìm :

a) x 8 = 40 x 9 b) x 7 = 300 + 71

.................................................................................

..................................................................................

2. Một cuộn dây điện dài 504m, người ta lấy cuộn dây điện đó. Hỏi còn lại bao nhiêu mét dây điện?

Bài giải:

...........................................................

............................................................

3. Bác Mai đi chợ đem 207 quả cam. Dọc đường bác bán số cam, số cam còn lại bán ở chợ. Hỏi số cam bác bán ở chợ là bao nhiêu quả?

Bài giải:

...........................................................

............................................................

4. Tìm một số biết rằng nếu gấp số đó lên 2 lần, được bao nhiêu gấp lên 5 lần thì được 450.

Bài giải:

............................................................

.............................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021