Phiếu bài tập tuần 21 toán 4 tập hai (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 21 toán 4, đề B. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 21. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ B

Phần 1. Trắc nghiệm

1. Chọn câu trả lời đúng:

Rút gọn phân số ta được phân số tối giản là:

A. B. $\frac{27}{54}$

C. D. $\frac{1}{2}$

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a.

b.

c.

d.

3. Khoanh vào chữ đặt trước các câu trả lời đúng:

Quy đồng tử số các phân số ta được:

A.

B.

C.

D.

4. Đánh dấu x vào ô trống thích hợp:

CâuĐúngSai
a. Quy đồng mẫu số hai phân số và $\frac{3}{5}$ được và $\frac{3}{5}$
b. Quy đồng tử số hai phân số và $\frac{3}{8}$ được và $\frac{29}{11}$
c. Rút gọn phân số được phân số tối giản $\frac{2}{3}$
d. Rút gọn phân số được phân số tối giản $\frac{3}{9}$

5. Chọn câu trả lời đúng:

Viết và 3 thành hai phân số đều có mẫu là 15:

A. và $\frac{3}{15}$

B. và $\frac{45}{15}$

C. và $\frac{45}{15}$

D. và $\frac{8}{15}$

Phần 2. Trình bày chi tiết các bài toán

1. Cho các phân số:

a. Tìm trong đó các phân số tối giản

b. Rút gọn các phân số chưa tối giản thành phân số tối giản

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

2. Rút gọn các phân số sau:

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

3. Tính nhanh:

a.

...................................................................................

...................................................................................

b.

...................................................................................

...................................................................................

4. Viết các phân số: thành các phân số có mẫu số là 120

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021