Phiếu bài tập tuần 22 toán 4 tập hai (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 22 toán 4, đề B. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 22. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ B

Phần 1. Trắc nghiệm

1. Chọn câu trả lời đúng:

Rút gọn phân số ta được phân số tối giản là:

A. B. $\frac{25}{35}$

C. D. $\frac{5}{8}$

2. Điền dấu (< = >) thích hợp vào ô trống:

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a. Trong các phân số phân số nhỏ nhất là:

A. B. $\frac{8}{9}$ C. $\frac{9}{10}$ D. $\frac{10}{11}$

b. Trong các phân số phân số nhỏ nhất là:

A. B. $\frac{7}{5}$ C. $\frac{9}{7}$ D. $\frac{11}{9}$

4. Chọn câu trả lời đúng:

Sắp xếp các phân số theo thứ tự từ nhỏ đến lớn:

A.

B.

C.

D.

5. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a.

b.

c.

d.

Phần 2. Trình bày chi tiết các bài toán

1. So sánh các phân số bằng cách thuận tiện nhất:

a. và $\frac{13}{15}$

b. và $\frac{15}{11}$

c. và $\frac{199}{308}$

d. và $\frac{37}{73}$

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

2. Cho hai số tự nhiên và $y$, trong đó có thể là 7; 8 hoặc 15; $y$ có thể là 63; 88; 19. Hãy tìm giá trị lớn nhất và bé nhất của phân số $\frac{x}{y}$.

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

3. Lịch ăn hết cái bánh, Long ăn hết $\frac{2}{5}$ cái bánh, Lanh ăn hết $\frac{4}{15}$ cái bánh. Hỏi ai ăn bánh nhiều nhất? Ai ăn bánh ít nhất?

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021