Phiếu bài tập tuần 27 toán 4 tập hai (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 27 toán 4, đề B. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 27. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ B

Phần 1. Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

A. Hình thoi là hình chữ nhật đặc biệt

B. Hình thoi là hình bình hành đặc biệt

C. Hình thoi là hình vuông đặc biệt

D. Hình vuông là hình thoi đặc biệt

2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là:

A. B. $\frac{5}{3}$ C. $\frac{2}{5}$ D. $\frac{27}{20}$

3. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng:

Một hình thoi có chiều cao là 12cm và bằng độ dài đáy. Diện tích của hình thoi đó là:

A. 96 B. 192

C. 54 D. 108

4. Chọn câu trả lời đúng:

Hình thoi ABCD và hình bình hành MNPQ có AC = PQ, BD = MH.

A. Diện tích hình thoi ABCD bằng diện tích hình bình hành MNPQ

B. Diện tích hình thoi ABCD gấp 2 lần diện tích hình bình hành MNPQ

C. Diện tích hình bình hành MNPQ gấp 2 lần diện tích hình thoi ANCD

D. Diện tích hình thoi ABCD lớn hơn diện tích hình bình hành MNPQ.

Phần 2. Trình bày chi tiết các bài toán:

1. Cho

Hãy so sánh tổng A với

......................................................................

......................................................................

......................................................................

2. Hình chữ nhật EGHK có chiều dài và chiều rộng lần lượt bằng một nửa độ dài đường chéo dài và đường chéo ngắn của hình thoi ABCD. Tính tổng diện tích 4 hình tam giác tô màu. Biết diện tích hình thoi là 48.

Bài giải:

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021