Quan sát các hình từ 20.5 đến 20.7, em hãy nêu những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Champa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

  • 1 Đánh giá

III. Những thành tựu văn hóa tiêu biểu

  • Quan sát các hình từ 20.5 đến 20.7, em hãy nêu những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Champa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Bài làm:

  • Thành tựu văn hóa tiêu biểu của Champa từ thế kỉ II đến thế kỉ IV
  • Từ thế kỉ IV, dân tộc Chăm đã có chữ viết bắt nguồn từ chữ Phạn của Ấn Độ.
  • Tôn giáo: theo đạo Bà-la-môn và Phật giáo.
  • Âm nhạc và múa phục vụ các nghi lễ tôn giáo đặc sắc
  • Nghệ thuật đặc sắc: tháp chàm, đền, tượng, các bức chạm nổi,...
  • Kiến trúc: nhiều công trình kiến trúc đặc sắc còn được bảo tồn đến ngày này ( di tích Mỹ Sơn)

  • 48 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo