[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 15: Đời sống của người Việt thời kì Văn Lang

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 15: Đời sống của người Việt thời kì Văn Lang trang 77 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

I. Đời sống vật chất

Quan sát các hình kết hợp với các thông tin trong bài, em hãy cho biết:

  • Các ngành nghề sản xuất chính của cư dân Văn Lang, Âu Lạc
  • Cư dân Văn Lang, Âu Lạc sử dụng chiếc muôi đồng và thạp muôi đồng để làm gì?
  • Vì sao người Văn Lang, Âu Lạc thường ở nhà sàn?

=> Xem hướng dẫn giải

II. Đời sống tinh thần

  • Dựa vào thông tin trong bài học, em hãy cho biết những điểm nổi bật trong đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang, Âu Lạc

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hướng dẫn trả lời câu hỏi luyện tập- vận dụng

I. Luyện tập

1. Hoàn thành sơ đồ tư duy về đời sống vật chất của cư dân Văn Lang, Âu Lạc theo mẫu dưới đây:

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 15: Đời sống của người Việt thời kì Văn Lang

2. Thời Văn Lang, Âu Lạc, người Việt có những phong tục gì nổi bật?

3. Em hãy cho biết những công cụ lao động nào ở dưới bảng dưới đây tương ứng với các hoạt động trồng lúa nước được thể hiện trong hình 15.1?

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 15: Đời sống của người Việt thời kì Văn Lang

=> Xem hướng dẫn giải

II. Vận dụng

4. Những phong tục nào trong văn hóa Việt Nam hiện nay được kế thừa từ thời Văn Lang, Âu Lạc?

5. Em hãy viết một đoạn văn ngắn kể về một phong tục của người Việt thời Văn Lang, Âu Lạc vẫn được duy trì đến ngày nay

=> Xem hướng dẫn giải


  • 145 lượt xem