[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 6: Ai Cập cổ đại

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 6: Ai Cập cổ đại trang 32 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

I. Điều kiện tự nhiên

  • Sông Nin đem lại những thuận lợi gì cho người Ai Cập
  • Quan sát lược đồ 6.1 và hình 6.3 em hãy cho biết chữ nào trong hai chữ tượng hình dưới đây dùng để diễn tả hoạt động đi thuyền từ thượng Ai Cập xuống hạ Ai Cập?

Sông Nin đem lại những thuận lợi gì cho người Ai Cập

=> Xem hướng dẫn giải

II. Qúa trình thành lập nhà nước Ai Cập cổ đại

Dựa vào hình 6.4 và thông tin ở phần 2 em hãy:

  • Trình bày quá trình thành lập nhà nước Ai Cập
  • Qúa trình thống nhất nhà nước Ai Cập bằng chiến tranh được thể hiện qua những chi tiết nào trên phiến đá Na- mơ?

=> Xem hướng dẫn giải

III. Những thành tự văn hóa tiêu biểu

  • Trong các thành tự văn hóa của người Ai Cập, em ấn tượng với thành tựu nào nhất? Tại sao?
  • Tại sao hình học lại phát triển ở Ai Cập cổ đại

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hướng dẫn trả lời câu hỏI luyện tập- vận dụng

I. Luyện tập

1. Em hiểu thế nào về câu nói của sử gia Hy lạp cổ đại Hê-rô-đốt :" Ai Cập là quà tặng của sông Nin"

2. Sự ra đời của nhà nước Ai Cập cổ đại dựa trên cơ sở?

3. Hoàn thành sơ đồ tư duy theo mẫy bên cạnh về các thành tựu văn hóa tiêu biểu mà người Ai Cập cổ đại đống góp cho văn minh nhân loại

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 6: Ai Cập cổ đại

=> Xem hướng dẫn giải


  • 113 lượt xem