Quan sát hình 12.2, hình 12.3 kết hợp với nội dung trong bài, em hãy trả lời các câu hỏi sau:

 • 1 Đánh giá

2. Thành phần không khí

Quan sát hình 12.2, hình 12.3 kết hợp với nội dung trong bài, em hãy trả lời các câu hỏi sau:

 • Nêu tỉ lệ các thành phần của không khí
 • Trong quá trình cây xanh quanh hợp, chất hữu cơ và khí oxy được tạo ra như thế nào?
 • Khí oxy và hơi nước có vai trò gì đối với tự nhiên trên Trái đất?

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 12: Lớp vỏ khí. Khối khí. Khí áp và gió trên trái đất

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 12: Lớp vỏ khí. Khối khí. Khí áp và gió trên trái đất

Bài làm:

 • Nêu tỉ lệ các thành phần của không khí:
  • Khí nito: 785
  • Khí oxy(21%)
  • Khí cacbonic, hơi nước, và các loại khí khác (1%)
 • Trong quá trình cây xanh quanh hợp, chất hữu cơ và khí oxy được tạo ra bằng cách, cây xanh sử dụng nước và các chất hữu cơ hấp thu được từ rễ, trong quá trình quang hợp, hấp thu ánh sáng mặt trời sẽ hấp thụ khí cacbonic và thảo ra khí oxy
 • Khí oxy và hơi nước có vai trò duy trì sự sống, chất cần thiết cho sự chays và hô hấp của các loài động vật.

 • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo